5 juni 2021

Ophokplicht voor pluimvee opgeheven

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Ophokplicht pluimvee - Maalderij Vangansewinkel

Particulieren zijn sinds dinsdag 6 april niet meer verplicht om hun pluimvee op te hokken.

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Je kan meer informatie terugvinden op de volgende webpagina:
www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Scroll to Top